Snouck van Loosen fonds

 

Cornelia Eva Wilhelmina Snouck van Loosen (1801-1852)

 

 

ENKHUIZEN – Een groot aantal familieportretten, vererfd via verschillende Van Loosen-geslachten als de verzameling van Dirk Semeijn van Loosen (1696-1757) was uiteindelijk terecht gekomen bij Margaretha Maria Snouck van Loosen, ongehuwde dochter van Samuel Snoeck en Cornelia Petronella van Loosen.

 

 

Margaretha overleed op
30 oktober 1885 op 78-jarige leeftijd in het historische Van Loosen-pand aan de
Dijk te Enkhuizen als laatste van de eenmalige Snouck van Loosen familie, een naam die haar
vader had gekocht. Haar enorme vermogen, hoofdzakelijk verkregen door de
slavenhandel van twee geslachten voorouders (overgrootvader en grootvader
Van Loosen), en door haar vader. Allen werkten samen onder de naam van de
West-Indische Compagnie en de beruchte Enkhuizer slavenhandelaars Gebrs. Haak
en verscheepten duizenden slaven van Fort Elmina naar o.a. Suriname en
Curaçao ( zie https://www.genealogieonline.nl/de-familie-snouck-van-loosen/ ).

 

Dat vermogen viel in
handen van de aandelenmakelaars Lakenman en Wendelaar, die de opdracht kregen
om een fonds voor weldadige doelen te stichten en als Beheerders daarvan op te
treden. Zo werd het Snouck van Loosen
Fonds in 1890 opgericht.

 

In het Nieuws van de
Dag van 19 december 1885 werd bericht dat door de Beheerders van de erfenis op
een veiling van schilderijen van de familie Alewijn een
schilderij van de overleden Cornelia Eva Wilhelmina Snouck van Loosen
(zuster van Margaretha) was gekocht voor de belachelijke prijs van 4010 gulden,
terwijl het geen 25 gulden waard zou zijn. De reden was dat het schilderij dat
buiten de boedel was gebleven tegen elke prijs verkregen moest worden.
Margaretha, de erflaatster, had namelijk testamentair opdracht gegeven alle
familieportretten te verbranden. Dit verhaal is tot vandaag toe een eigen leven
gaan leiden en wordt door de meest onnozele figuren herhaald en aangedikt. Dat
verhaal moet zijn ontstaan bij de eerste Beheerders, die als eigenaren van het
Fonds handelden en die zonder enige toezicht opereerden. Zo schreef Nederlands
beroemde kunstkenner Dr. Ekkart in 1998 in de jaaruitgave Steevast” Tot de
nalatenschap van Mej. Snouck van Loosen behoorde ook de volledige inboedel van
het huis aan de Dijk met inbegrip van de daar aanwezige familieportretten en
andere schilderijen. De “gewone” schilderijen moesten krachtens haar
testament worden verkocht, maar voor de familieportretten had zij bij
onderhandse wilsbeschikking bepaald dat zij na haar dood zouden moeten worden
verbrand”. En deze flauwekul van de Professor blijft doorleven in zijn publicaties.

 

Deze leugens staan ook nog steeds op de website van
Oud-Enkhuizen, hoewel er een aantekening was toegevoegd waarin wordt verwezen
naar het volledige testament van de erflaatster op bovengenoemde website.
Daarin komt het verhaal van de verkoop van de gewone schilderijen en het
verhaal van het verbranden van de familieportretten in het geheel niet voor.

 

Ook bestaan er geen
andere wilsbeschikkingen van de erflaatster, want het Nieuws van de Dag
berichtte op 20 juni 1888 dat op de zitting van de Rechtbank in Alkmaar de
Beheerders van de erfenis moesten aantonen dat Margaretha Maria Snouck van
Loosen het testament zelf had geschreven en zij daarvoor andere documenten van
de erflaatster moesten voorleggen om een vergelijking te kunnen maken. De
Beheerders hadden geen andere documenten dan de handtekening van de erflaatster
op het testament en dus is er nooit vastgesteld dat Margaretha zelf haar
testament geschreven had.

 

Wanneer wordt de vloek
van deze erfenis voor eens en voor altijd openbaar en worden er maatregelen genomen om tot
rechtvaardigheid en herstel te komen van haar laatste wil? Wanneer wordt het dode huis op de Dijk weer levend
en gebruikt ten behoeve van de burgers van Enkhuizen Zelfs de huidige Beheerders handelen nog
steeds als de eigenaren van het Fonds en reageren niet op de kritiek van de
hedendaagse generaties.  familiesnouckvl-3

Snouck van Loosen fonds

Thijs Postma – genealoog nr 2

ENKHUIZER SCHILDERS EN PORTRETTEN

Opnieuw  is de genealoog en geschiedschrijver  Thijs  Postma met een verrassende publicatie op internet te bewonderen.  Het betreft hier een uitgave (82 bladzijde) van Kunst- en Portretschilders uit Enkhuizen, of die daar enige tijd verbleven en werkten. Daarnaast ook nog de Portretten van deze Enkhuizers of kinderen uit Enkhuizen.

 

Zoveel informatie over heel veel geportretteerde schilderstukken is nooit eerder verschenen in Enkhuizen en bovendien noemt hij een schat van betrouwbare bronnen. Voor de genealoog van Enkhuizer geslachten is dit een uitstekend hulpmiddel om een stamboom interessanter te maken.  Daarom hartelijk aanbevolen!

 

U kunt deze schat van informatie vinden op  www.thijspostma.nl/Schilderijen.pdf

Deze markt werd eerder aangeboord door een aantal kunstkenners onder leiding van Prof. Dr. Ekkart.  Eén van zijn leerlingen, n.l.  Frauke Laarman promoveerde zelfs op dit onderwerp. Maar bij lange na haalde haar artikelen het niet bij deze publicatie van Thijs Postma.  Dat mevrouw Dr. Laarmann nu als docent Cultuurwetenschappen bij de Open Universiteit doceert

is ook geen grote aanwinst voor de geschiedenis van Enkhuizen.  U vindt meer informatie over haar  op de website  https://jochemvanloosen.wordpress.com/page/2/

 

Thijs Postma bijt zich vast in zijn onderwerpen en zijn publicaties blijven levendig door voortdurende aanpassingen  bij nieuwe informatie of  opmerkingen van zijn bewonderaars.

Een eerlijke vorm van genealogie bedrijven, waar de wetenschappelijke kunstkenners een puntje aan kunnen zuigen.

Omdat de vele genealogische en historische publicaties van Thijs eigenlijk niet voldoende

tot hun recht komen hoop ik in een aantal volgende stukken wat uitgebreider in te gaan op sommige van  zijn mooie en interessante publicaties  die op zijn website worden vermeld.

 

Thijs is het waard, zeker nu hij in Amerika wordt bewonderd voor zijn aandeel bij het vastleggen van gegevens voor de Blauvelt familievereniging, zie daarvoor:

http://www.dichtbij.nl/west-friesland/regionaal-nieuws/artikel/4204554/doorbraak-voor-thijs-postm.aspx

 

Thijs, ga zo door!

Thijs Postma – genealoog nr 2

Thijs Postma – genealoog

2015-1117-7-AngoulémeENKHUIZEN – De bekende publicist, genealoog maar ook historicus Thijs Postma is nu zelfs in Amerika bekend geworden door zijn wetenschappelijke bijdrage aan de 90ste jaarlijkse reunion van de Association of Blauvelt Descendants (ABD) gehouden in de Tappan Reformed Church in Tappan NY op 19 september 2015.

 

In de presentatie gehouden door Ralph Blauvelt worden de bijdragen van Thijs Postma meermalen genoemd en geroemd. De familievereniging ABD, gesticht in 1926, is een verenigingvoor nakomelingen van de Blauvelt en verwante families met als voorvader Pieter Blauvelt van Enkhuizen.

 

De presentatie (21 pagina’s in de Engelse taal) staat volledig en met toestemming van Ralph Blauvelt op de site van Thijs Postma onder de link Blauvelt op http://www.thijspostma.nl/  en is een mooi staaltje van betrouwbare bronnen, open en verantwoorde genealogie en ook een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van Enkhuizen.

 

Thijs Postma is zojuist teruggekeerd van zijn missie nadat hij zijn voettocht naar Santiago de Compostella (Spanje) heeft moeten afbreken in Angoulême (Frankrijk) in verband met gezondheidsproblemen. Hij hoopt nu thuis te herstellen en te overwinteren.

 

De site van de Association of Blauvelt Descendants (ABD) is een goed voorbeeld van een familiestichting met een levend verleden en een schat aan informatie open voor leden en belangstellenden op http://www.blauvelt.org/ Bij het bestuderen daarvan valt het op hoe belangrijk de presentatie van Ralph Blauvelt en de informatie van Thijs Postma is als aanvulling op de familiegeschiedenis. Maar ook voor ons als liefhebbers van de geschiedenis van Enkhuizen is er weer een betrouwbare bron bijgekomen.

 

Als genealoog van het Enkhuizer Regentengeslacht Van Loosen en als nakomeling van de mede-oprichter van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602) Jan Lauerensz van Loosen wil ik Thijs Postma feliciteren met zijn prestatie en doorbraak in Amerika. Ook wens ik hem een spoedig herstel toe en hoop dat een volgende poging voor zijn pelgrimsreis beter mag slagen.

Verdere bronnen: Enkhuizer Regentengeslachten https://www.genealogieonline.nl/enkhuizer-regentengeslachten/

Thijs Postma – genealoog

de CULTUURMAFFIA VAN ENKHUIZEN 2

Kroniek

Het artikel Burgemeester Hugo Adriaan van Bleiswijk  (zie foto) geschreven door  Klaas Koeman (voorzitter) Oud Enkhuizen  is nu een daad van opzettelijke belediging van de erflaatster van het Snouck van Loosen Fonds te ENKHUIZEN. Zonder een bron te noemen en zonder dat hij het testament van Maria Margaretha Snouck van Loosen had gezien of daarvan kennis had genomen publiceerde hij zijn baarlijke nonsens over de verbranding van de familieportretten en andere onzin eerst in de Enkhuizer Courant, daarna op de website Kroniek van Enkhuizen en daar staat het na al die jaren nog steeds. Deze smaad en laster werd al die jaren extra gevoed door het College B&W van Enkhuizen door onkunde en gebrek aan controle.

Ongeveer vier jaar geleden schreef ik het volgende aan de Redactie van de Kroniek van Enkhuizen: In de zomermaanden verblijf ik normaal op ons vakantieverblijf in Friesland en controleer slechts nu en dan mij e-mailberichten. Zo ook deze keer. Met verbazing vernam ik dat U enkele van mijn bijdragen van de Kroniek hebt verwijderd omdat meerdere bezoekers problemen zouden hebben met de persoonlijke vete die uit deze berichten zou blijken.  De verwijdering zonder overleg vooraf beschouw ik als CENSUUR temeer omdat deze bezoekers alle kans hebben om hun gefundeerde kritiek onder deze bijdragen te spuien met naam en toenaam (en dus niet anoniem)! Uit reacties op mijn website afkomstig van lezers van de Kroniek en speciaal die van de verwijderde bijdragen  (volgens mijn statistieken) blijkt dat bijna iedereen problemen heeft met de geheimzinnige handel en wandel van de dynastie Lakenman/Van Leeuwen en de toeëigening van het aan de burgers van Enkhuizen behorende Snouck van Loosen Fonds door de beheerders. Hoewel schriftelijk aan mij beloofd door de vorige beheerder dhr. Van Leeuwen Sr om mij alles over het Fonds te tonen, heeft hij niet alleen deze belofte verbroken, maar mij ook d.m.v. een dure advocaat gedreigd om de hem niet meer lastig te vallen.  Ook een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur aan de Provincie werd door deze advocaten  aangevochten echter zonder resultaat. Daarbij kreeg ik toestemming om de stukken aldaar te controleren. Wat ik dus nu publiceer  kan met bewijzen worden gestaafd  en ik krijg dan ook het gevoel dat U onder druk staat van de beheerders van het Fonds en hun vrienden. Ik zal mij beraden over de verdere voortgang van deze zaak en hoop daarop in te gaan bij mijn thuiskomst einde september a.s..

  1. Daarop het volgende antwoord van de Redactie:

Geachte heer van Loosen, Hartelijk dank voor uw bijdragen aan de website van de Kroniek van Enkhuizen. Uw opmerkingen over het testament van Maria Margaretha Snouck van Loosen zijn terecht. Ook anderen hebben ons op deze fouten gewezen. We zijn dan ook van plan om in een later artikel terug te komen op dit testament. Jammer genoeg is er in een aantal van uw artikelen sprake van een bijna persoonlijke vete tussen u en de uitvoerders van het testament. U kunt zich voorstellen dat de Kroniek daar absoluut niet voor geschikt is. De Kroniek moet een verzamelplaats worden van kennis over het verleden van Enkhuizen. Van meerdere mensen zijn klachten binnen gekomen via de ongewenst functie dat zij (om diverse redenen) problemen hadden met deze artikelen.  Met enige spijt halen we de artikelen De Geschiedenis of Geschiedenisvervalsing en De Fabels rond het Enkhuizer regentengeslacht van de website. Mocht u deze artikelen aanbieden zonder de persoonlijke aanvallen dan kunt u deze wederom op de website plaatsen. Met vriendelijke groeten Redactie Kroniek van Enkhuizen Daarna werd ik geblokkeerd op zowel de Kroniek als de website Oud Enkhuizen. Vanzelfsprekend heeft een rectificatie van Klaas Koeman nooit plaats gevonden en ook op onlangse dringende verzoeken het artikel van de Kroniek van Enkhuizen te verwijderen reageert niemand. Gezien de houding van deze man in het verleden is een normale oplossing in de toekomst niet te verwachten.

Zie daarvoor:   http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article14525563.ece

de CULTUURMAFFIA VAN ENKHUIZEN 2

DE CULTUURMAFFIA VAN ENKHUIZEN

gemeenteEnkhuizen

gemeenteEnkhuizen02

Artikel KroniekvanEnkhuizen

AAN het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Enkhuizen

betreft: Uw verantwoordelijkheid voor de publicaties van Oud Enkhuizen en de Kroniek van Enkhuizen – zie Uw cultuurnota 2011 – 2014.

Geacht College,

De onbeleefdheid waarmee U mijn e-mail van 15 januari 2015 hebt laten beantwoorden door een lagere ambtenaar grenst aan onbehoorlijk bestuur. Zij zegt daarin:

“De gemeente Enkhuizen heeft geen actieve deelname in deze discussie en zal dit ook niet oppakken. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de publicaties van genoemde partijen. Als u problemen heeft met de vereniging Oud Enkhuizen en de kroniek dient u zich direct aan hen te richten”

U bent volledig op hoogte van het feit dat noch het bestuur van Oud Enkhuizen noch de Kroniek, vertegenwoordigd door Koeman als voorzitter van Oud Enkhuizen mijn brieven niet beantwoorden.

Zo niet, lees dan nog eens:
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article14525563.ece

Met Uw instemming mag deze Klaas Koeman als onderdeel van Uw cultuurnota op de volgende wijze gefundeerde kritiek de kop indrukken:

de Enkhuizer Courant (Noord-Hollands Dagblad) stelt Klaas Koeman in de gelegenheid om zonder een enkele controle zijn onzin in hun bladen te laten verkondigen. Zou iemand het wagen om te reageren tegen de zin van Koeman in, dan mag hij die blokkeren!

De vereniging Oud Enkhuizen bestaat waarschijnlijk alleen uit voorzitter Klaas Koeman, want correspondentie aan het Bestuur wordt niet beantwoord. En blokkering van het gebruik van de website is ook hier het privilege van de Voorzitter!

De Kroniek van Enkhuizen is een gesubsidieerde website (belastinggeld) gerund door de Voorzitter van Oud Enkhuizen en ongecontroleerd door de Gemeente Enkhuizen. Ook daar kan Klaas Koeman zijn lusten botvieren en mensen blokkeren!

In mijn e-mail van 17 november 2010 en 3 december 2010 heb ik duidelijk aangegeven dat ik bezwaar maak tegen een artikel van Klaas Koeman dat nog steeds op internet staat, n.l.:
http://www.kroniekvanenkhuizen.nl/18?itemID=463&

Ik verzoek U vriendelijk om tenminste mijn verzoek aan Oud Enkhuizen om verwijdering van deze belediging met het bestuur van Oud Enkhuizen te bespreken, de bronnen daarvan vast te stellen en hun bezwaren aan te horen.

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking,

dhr. J. van Loosen
Constantijn Huygenslaan 321
3351 XB Papendrecht

NA MEER DAN VIER JAAR TEGENWERKING MAAR EENS EEN OPEN BRIEF AAN BenW ENKHUIZEN

Audio

ZOEKT U EEN ECHTE HISTORICUS?

DR JAAP KERKHOVEN

Dan hebben we nog de geleerde heer Dr. Jaap Kerkhoven, die o.a. adviseur was van de Gemeente Enkhuizen tijdens hun cultuurbeleid 2011-2014. Wat hij daar in zijn adviezen voor onzin uitkraamt over de houding van het testament van mejuffrouw Maria Margaretha Snouck van Loosen is niet alleen lasterlijk maar ook walgelijk. Zonder een eigen studie neemt hij de onzin van Ekkart over en maakt het nog een graadje erger.

Gelukkig heeft de Gemeente Enkhuizen geen gebruik gemaakt van zijn adviezen en bevindingen; weggegooid belastinggeld.

Mocht U ooit een historicus nodig hebben om voor U iets vast te stellen of te publiceren, zoek dan een echte wetenschapper en niet zo’n kluns!

Kijk maar eens hoe hij over zichzelf denkt: http://www.jaapkerkhoven.nl/

Jaap Kerkhoven

ZOEKT U EEN ECHTE HISTORICUS?

GESTOLEN FAMILIEPORTRETTEN 13

Klaas Koeman 02

KLAAS KOEMAN – “ LEUGENS IN DE KERK”

Ongeveer 2009 neemt de Kroniek van Enkhuizen een artikel over van de heer Klaas Koeman, Voorzitter Oud Enkhuizen en beheerder van de websites Oud Enkhuizen en De Kroniek van Enkhuizen. Het artikel gaat over Burgemeester Hugo Adriaan van Bleiswijk (1803-1872).
Daarin zegt hij: “ De enige andere familie die nog tot Bleiswijks stand behoorde, was op dat
moment de familie Snouck van Loosen. De laatste afstammeling van deze familie, mejonkvrouw Margaretha Maria Snouck van Loosen, stief in 1885. In haar testament stond dat zij besloten had het familiekapitaal aan de stad terug te geven. Het hele kapitaal, de neven en nichten niets. Alle roerende goederen moesten worden verkocht. De papieren en de familieportretten moesten worden verbrand, als symbool voor het feit dat de familie niet meer bestond” .
Opmerking:
Toen ik tegen deze onzin bezwaar maakte, werd ik onmiddellijk van de Kroniek van Enkhuizen verwijderd. Deze fantast noemt nooit bronnen in zijn krantenstukjes maar beroept zich hier (waarschijnlijk) op de verschenen publicaties van de heer Ekkart op de website en in verschillende jaarboeken van de vereniging Oud Enkhuizen.

Het vrije WOORD……..

Deze man beweert dat hij met iedereen in discussie wil gaan. (behalve met mensen die met gefundeerde kritiek komen). En als je dan de macht krijgt, dan misbruik je die ook:

De Enkhuizer Courant (Noord-Hollands Dagblad) stelt Klaas Koeman in de gelegenheid om zonder een enkele controle zijn onzin in hun bladen te laten verkondigen. Zou iemand het wagen om te reageren tegen de zin van Koeman in, dan mag hij die blokkeren!

De vereniging Oud Enkhuizen bestaat waarschijnlijk alleen uit voorzitter Klaas Koeman, want correspondentie aan het Bestuur wordt niet beantwoord. En blokkering van het gebruik van de website is ook hier het privilege van de Voorzitter!

De Kroniek van Enkhuizen is een gesubsidieerde website (belastinggeld) gerund door de Voorzitter van Oud Enkhuizen en ongecontroleerd door de Gemeente Enkhuizen. Ook daar kan Klaas Koeman zijn lusten botvieren en mensen blokkeren!

lees meer ….

http://www.genealogieonline.nl/de-familie-snouck-van-loosen/verhalen.php?id=342

GESTOLEN FAMILIEPORTRETTEN 13

GESTOLEN FAMILIEPORTRETTEN 12

SCHILDERIJsvl

DE ZAAK PROFESSOR DOCTOR RUDI EKKART = Nederlands beroemde kunstkenner..

Kwalijke zaken rond de boedel van de laatste SNOUCK VAN LOOSEN Op 30 oktober 1885 overlijdt Margaretha Maria Snouck van Loosen, de laatste dochter van de rijke Cornelia P. van Loosen en Samuel Snoeck (zich later noemende Snouck van Loosen). Op 9 november dav. wordt haar zelfgeschreven (nooit bewezen) testament geopend in Hoorn. Haar boedel wordt behandeld door o.a. de heren Lakenman en Wendelaar, haar twee aandelenmakelaars die volgens het testament zijn aangesteld als Beheerder van een te stichten weldadige miljoenenfonds (later genoemd het Snouck van Loosen Fonds). Op een veiling in november/december 1885 wordt het portret hierboven van de zuster van de erflaatster die was getrouwd met Jhr. Opperdoes Alewijn (beiden dan overleden) aangeboden. De boedel-beredderaars Lakenman en Wendelaar kopen dit familieportret tegen een dan belachelijk hoge prijs. De familie Alewijn weigerde eerst het portret aan de beide heren te verkopen totdat de prijs hoog genoeg was. Daarna kwam het verhaal in de wereld dat alle familieportretten in het huis verbrand moesten worden volgens testamentaire bepalingen. Verschillende kranten brachten het nieuws van de aankoop met de mededeling van de verbranding zoals: 21 december 1885 | Haarlem’s Dagblad | pagina 2

” Dezer dagen had de veiling plaats van het kabinet der familie Alewijn. Voor een portret, geschilderd door
J. A. Kruseman, werd f 4010 betaald. Het was het portret van Cath. E. W. Snouck van Loosen.
Ingevolge testamentaire bepaling der onlangs gestorven zuster van de afgebeelde, waarbij is voorgeschreven, dat alle familieportretten der familie Snouck van Loosen door het vuur vernietigd moeten worden.»

Op dit gerucht heeft Prof. Dr. Rudi Ekkart, oud- directeur van het RKD voor de laatste 30 jaar zijn (valse) publicaties AANGEDIKT en wijd en zijd verspreid gepubliceerd vooral met de hulp van de Vereniging Oud Enkhuizen. Men noemt hem nu bij de erenaam “PORTRET VAN ENKHUIZEN “.

Lees meer op
http://www.genealogieonline.nl/de-familie-snouck-van-loosen/verhalen.php?id=337

GESTOLEN FAMILIEPORTRETTEN 12

GESTOLEN FAMILIEPORTRETTEN 11

Van de behandelde 12 portretten afkomstig uit de erfgoedverzameling van Dirk Semeyn van Loosen zijn er 11 in bezit gekomen in de verzameling Semeyns de Vries van Doesburgh. Alleen het portret van Laurens Janszn van Loosen (1612-1646) is gebleven op de plaats waar het behoorde, n.l. het woonhuis van Dirk Semeyn van Loosen.

De Beheerders van het Snouck van Loosen Fonds, die de portretten uit de boedel ontvreemden, en de heler Mr. Johan de Vries van Doesburgh (1863-1951), in leven Officier van Justitie, beweerden dat de erflaatster in haar testament had bevolen deze familieportretten te verbranden. Dank zij deze diefstal zijn ze gered!

Dit verhaal wordt in stand gehouden door de cultuur-maffia van Enkhuizen, zijnde:

Ekkart

Prof.Dr. R.E.O. Ekkart – oud Directeur van de R.K.D.

Jaap Kerkhoven

Dr. Jaap Kerkhoven – cultuuradviseur Gemeente Enkhuizen (zie ook http://www.jaapkerkhoven.nl)

frauke-laarmann

Dr. Frauke Laarmann – Docent Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Klaas Koeman 02

Klaas Koeman – Voorzitter Oud Enkhuizen en eigenaar Kroniek van Enkhuizen

GESTOLEN FAMILIEPORTRETTEN 11